W dniu 15 listopada 2021 r. Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik otrzymał z rąk Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego odznakę honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

W uroczystości udział wzięli również wiceministrowie Magdalena Rzeczkowska, Piotr Patkowski, Anna Chałupa, Jan Sarnowski oraz dyrektor generalna Renata Oszast.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów odznakę otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju finansów publicznych. Wyróżnione osoby oprócz wzorowego wykonywania swoich obowiązków i długoletniej pracy, angażowały się m.in. we wdrażanie nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych czy usprawniających organizację pracy, a także w działalność naukową i dydaktyczną.

Odznaki honorowe otrzymały osoby z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), specjaliści z zakresu legislacji podatkowej, budżetu, urzędów skarbowych, samorządowcy oraz osoby wskazane przez wojewodów.

Minister Finansów nadał odznaki 39 osobom, które w swojej pracy wykazują się ponadprzeciętną postawą oraz rzetelną pracą na rzecz finansów publicznych.