W 2021 r. wykonano remont świetlicy wiejskiej w Zabielu, w ramach którego wykonana została termomodernizacja budynku, opaska odwadniająca, taras zewnętrzny zadaszony, zadaszenie przed głównym wejściem, naprawiony został zaciekający dach oraz wykonano malowanie wewnętrzne budynku. Koszt remontu zamknął się kwotą 152.662,57 zł.