W dniu 11 marca obchodzimy szczególnie ważne święto zarówno dla samorządów, jak i lokalnych społeczności – Dzień Sołtysa!
Sołtys to funkcja znana na polskiej wsi od wieków. Człowiek pełniący tę funkcję zawsze był liderem i animatorem życia mieszkańców danej miejscowości. W obecnej Polsce, sołtys to przede wszystkim podstawa i opoka władzy samorządowej. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości. Z tej okazji w sali narad Urzędu Gminy 11 marca odbyło się spotkanie z Sołtysami, na którym Wójt Gminy Marek Kubik wraz z Zastępcą Wójta Małgorzatą Jaksim, Skarbnikiem Gminy Haliną Jaksim oraz Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Wiąckiem złożyli podziękowania osobom piastującym to stanowisko za pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Spotkanie było także doskonałą okazją do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących. Zaproszeni gości wymieniali doświadczenia z pracy w sołectwach, mówili o planach na przyszłość oraz wspominali dokonania lat poprzednich.

    Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, życzymy wszelkiej pomyślności i dalszej owocnej współpracy.

--

IMG 20220311 121809255

IMG 20220311 121836312

IMG 20220311 121856932

IMG 20220311 121920836

IMG 20220311 121945923

IMG 20220311 122010632

IMG 20220311 122035989

IMG 20220311 122055602

IMG 20220311 122109641

IMG 20220311 122201742

IMG 20220311 122232552

IMG 20220311 122249306