Informujemy, że od 12 do 24 listopada 2021 r. odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie kontrolne ma na celu ocenę jakości danych pozyskanych w spisie i realizowane będzie na próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.

Badanie będzie realizowane przez ankieterów statystycznych wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych z nr telefonu: 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Udział w badaniu jest obowiązkowy.