Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 19 października do 31 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2021-2028. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/673632/gmina-niedzwiada-mieszkancy-2021.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.