Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/22 można składać od dnia 1 września do dnia 15 września 2021 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek o stypendium

Oświadczenie wnioskodawcy

Kluzula informacyjna RODO