W Urzędzie Gminy Niedźwiada, pokój nr 17, zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni (sierpień-wrzesień) projekty uproszczonych planów urządzenia lasów następujących obrębów: Berejów, Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kolonia, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca Kolonia, Brzeźnica Leśna Kolonia, Górka Lubartowska, Klementynów, Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Pałecznica, Pałecznica Kolonia, Tarło, Tarło Kolonia, Zabiele.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty zakończenia wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. (art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o lasach z 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)). Decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków wydaje Starosta Lubartowski.