Starosta Lubartowski informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo—kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów ewidencyjnych: 0001-Berejów, 0002-Brzeźnica Bychawska, 0003-Brzeźnica Bychawska Kol., 0004-Brzeźnica Książęca, 0005-Brzeźnica Książęca Kol., 0006-Brzeźnica Leśna Kol., 0007-Górka Lubartowska, 0008-Klementynów, 0009-Niedźwiada, 0010-Niedźwiada Kolonia, 0011- Pałecznica, 0012-Pałecznica Kolonia, 0013-Tarło, 0014-Tarło Kolonia, 0015-Zabiele wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 060809_2 Niedźwiada.

Wyłożenie nastąpi w okresie od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8 , pokój nr 101 piętro I (wejście główne i schodami na prawe skrzydło budynku).

Pełna treść ogłoszenia