Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO"

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid