Województwo Lubelskie ogłasza mini konkurs, polegający na stworzeniu ozdoby choinkowej. Należy własnoręcznie stworzyć tradycyjną ozdobę drzewka bożonarodzeniowego i przesłać ją na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul: M. Curie – Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 24 listopada – 11 grudnia 2020r. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy gmin z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Nie ma ograniczonej ilości nadesłanych prac od jednego Uczestnika. Przesłane ozdoby zostaną wykorzystane do dekoracji choinki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone:

I miejsce: szachy, powerbank i zestaw materiałów promocyjnych

II miejsce: zegar ścienny i zestaw materiałów promocyjnych

III miejsce: termos i zestaw materiałów promocyjnych

Wyróżnienia: zestaw materiałów promocyjnych

Nagrody zostaną przesłane pocztą na adresy laureatów.