Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny odbywa się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spisu gospodarstwa można dokonać samodzielnie przez Internet. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy skorzystają z takiej możliwości, mogą wziąć udział w Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Spisać się można samodzielnie przez:

  • stronę internetową GUS pod adresem https://spisrolny.gov.pl,

  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję ,,Spisz się przez telefon".

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można zweryfikować na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub na stronie: http://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz

Dodatkowo w urzędzie gminy dostępne jest miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy.

Powszechny Spis Rolny, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno podczas zbierania danych poprzez nowoczesne metody teleinformatyczne jak i tradycyjną metodą poprzez wywiady realizowane przez rachmistrzów spisowych.

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie terenowi i telefoniczni są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Dane zebrane w spisie są bezpieczne, co gwarantuje tajemnica statystyczna.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.