Niedźwiada – Kolonia, dnia  27 września  2023 roku

Komisja Finansów, Rozwoju, 

Spraw Społecznych i Rolnictwa

                                                                  

                                                         

                                               

                                               

RO.0012.3.56.2023.ZP

            Uprzejmie zapraszam na LVI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 września  2023 r. o godz. 8:00 

w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie LVI posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk