Niedźwiada – Kolonia 27 września  2023r.


            Serdecznie zapraszam na LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 września  2023 roku o godz. 8:30  w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek