Komisja Finansów, Rozwoju, 

Spraw Społecznych i Rolnictwa

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

 

 

            Uprzejmie zapraszam na LV posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 22 września  2023 r. o godz. 8:00 w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Niedźwiada.
  6. Rozpatrzenie petycji w sprawie remontu  drogi w Tarle  - Kolonii.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie LV posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk