Niedźwiada – Kolonia 11 sierpnia 2023r.

RO.0002.49.2023.ZP

            Serdecznie zapraszam na XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 17 sierpnia  2023 roku o godz. 9:00  w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek