Informujemy, że do 25.08.2023 r. można składać w Urzędzie Gminy Niedźwiada wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Realizacja zadania obejmować będzie wyłącznie działania związane  z odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. 

Formularz wniosku, regulamin oraz oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy Niedźwiada  i na stronie internetowej poniżej.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 81 465 35 99 w godz. 7.30 –15.30.

Wójt Gminy Niedźwiada

(-) Marek Kubik

Klauzula_informacyjna_azbest.pdf

Oświadczenie_współwłaściciela.pdf

Regulamin_udzielania_dofinansowania_WFOŚiGW.pdf

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_informacja.pdf

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_wniosek.pdf

Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_oświadczenie.pdf

Załącznik_nr_4_do_Regulaminu_ocena.pdf