24 czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 65 – lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementynowie.

Jubileusz rozpoczęła msza św. odprawiona na placu przed strażnicą jednostki OSP w Klementynowie w intencji strażaków i ich rodzin przez ks. Andrzeja Juźko – proboszcza parafii św. Anny w Lubartowie. Mszę św. uświetniła kompania honorowa strażaków, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy oraz orkiestra dęta OSP Lubartów. Część oficjalna rozpoczęła się od złożenia meldunku. Dowódca uroczystości dh Krzysztof Pękala zgłosił gotowość do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji 65 – lecia OSP Klementynów, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druhowi Marianowi Starownikowi, następnie została wciągnięta flaga państwowa na maszt i odegrany hymn państwowy.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie –Wójt Gminy - Marek Kubik.

Swoją obecnością na jubileuszowej uroczystości zaszczycili nas m.in. Poseł na Sejm RP - Sławomir Skwarek, Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki - Szymon Osieleniec, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie - druh Marian Starownik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Tomasz Podkański,   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie – st. kap. Sylwester Goławski, Komendant Powiatowy Policji – insp.  Andrzej Antoniewski.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń. Srebrny „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementynowie. Złote, srebrne i brązowe „Medale za zasługi dla pożarnictwa” oraz   „Odznaki - Wzorowy Strażak” i odznaki „Za wysługę lat” otrzymało 31 osób. Odznaczenia wręczali: Poseł na Sejm RP - Sławomir Skwarek, druh Marian Starownik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie – st. kpt. Sylwester Goławski,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie – Wójt Gminy - Marek Kubik.

Na zakończenie zostały odczytane listy gratulacyjne Prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.  

 

 

 

 

265_lat_OSP_Klementynow.jpg165_lat_OSP_Klementynow.jpg6365_lat_OSP_Klementynow.jpg1865_lat_OSP_Klementynow.jpg5465_lat_OSP_Klementynow.jpg3665_lat_OSP_Klementynow.jpg2765_lat_OSP_Klementynow.jpg965_lat_OSP_Klementynow.jpg7265_lat_OSP_Klementynow.jpg6465_lat_OSP_Klementynow.jpg4565_lat_OSP_Klementynow.jpg1965_lat_OSP_Klementynow.jpg1065_lat_OSP_Klementynow.jpg5565_lat_OSP_Klementynow.jpg3765_lat_OSP_Klementynow.jpg2865_lat_OSP_Klementynow.jpg7365_lat_OSP_Klementynow.jpg6565_lat_OSP_Klementynow.jpg5665_lat_OSP_Klementynow.jpg4665_lat_OSP_Klementynow.jpg2965_lat_OSP_Klementynow.jpg2065_lat_OSP_Klementynow.jpg3865_lat_OSP_Klementynow.jpg1165_lat_OSP_Klementynow.jpg6665_lat_OSP_Klementynow.jpg4765_lat_OSP_Klementynow.jpg7465_lat_OSP_Klementynow.jpg3065_lat_OSP_Klementynow.jpg2165_lat_OSP_Klementynow.jpg5765_lat_OSP_Klementynow.jpg1265_lat_OSP_Klementynow.jpg7565_lat_OSP_Klementynow.jpg4865_lat_OSP_Klementynow.jpg3965_lat_OSP_Klementynow.jpg3165_lat_OSP_Klementynow.jpg2265_lat_OSP_Klementynow.jpg6765_lat_OSP_Klementynow.jpg1365_lat_OSP_Klementynow.jpg5865_lat_OSP_Klementynow.jpg2365_lat_OSP_Klementynow.jpg7665_lat_OSP_Klementynow.jpg4965_lat_OSP_Klementynow.jpg4065_lat_OSP_Klementynow.jpg3265_lat_OSP_Klementynow.jpg1465_lat_OSP_Klementynow.jpg6865_lat_OSP_Klementynow.jpg5965_lat_OSP_Klementynow.jpg5065_lat_OSP_Klementynow.jpg4165_lat_OSP_Klementynow.jpg3365_lat_OSP_Klementynow.jpg2465_lat_OSP_Klementynow.jpg7765_lat_OSP_Klementynow.jpg6965_lat_OSP_Klementynow.jpg6065_lat_OSP_Klementynow.jpg2565_lat_OSP_Klementynow.jpg1565_lat_OSP_Klementynow.jpg7065_lat_OSP_Klementynow.jpg5165_lat_OSP_Klementynow.jpg2665_lat_OSP_Klementynow.jpg1665_lat_OSP_Klementynow.jpg7865_lat_OSP_Klementynow.jpg6165_lat_OSP_Klementynow.jpg4265_lat_OSP_Klementynow.jpg3465_lat_OSP_Klementynow.jpg7165_lat_OSP_Klementynow.jpg5265_lat_OSP_Klementynow.jpg6265_lat_OSP_Klementynow.jpg1765_lat_OSP_Klementynow.jpg7965_lat_OSP_Klementynow.jpg4365_lat_OSP_Klementynow.jpg3565_lat_OSP_Klementynow.jpg5365_lat_OSP_Klementynow.jpg8065_lat_OSP_Klementynow.jpg4465_lat_OSP_Klementynow.jpg865_lat_OSP_Klementynow.jpg565_lat_OSP_Klementynow.jpg465_lat_OSP_Klementynow.jpg765_lat_OSP_Klementynow.jpg665_lat_OSP_Klementynow.jpg365_lat_OSP_Klementynow.jpg