OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 marca 2023 roku (piątek) o godz. 17:00

w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górce Lubartowskiej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Górka Lubartowska w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy Niedźwiada
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa z kadencji 2019 – 2023.
 6. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
 7. Wybór Komisji do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 8. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 9. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
 1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 2. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                               (-)Marek Kubik