Zarządzenie  Wójta Gminy Niedźwiada z dnia 17 luty 2023 r. w sprawie
wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy
Niedźwiada w 2023 roku

 

Treść zarząrzenia