W dniu 13 stycznia 2023 roku w sali Budynku Wielofunkcyjnego odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie. W zebraniu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie, st. kpt. Sylwester Goławski oraz Z-ca Wójta Małgorzata Jaksim. Zebranie otworzył Prezes Zarządu, Wójt Gminy Marek Kubik który powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek obrad. Komendant Gminny, druh Krzysztof Pękala podsumował działalność i przedstawił plan pracy na najbliższy okres jednostek OSP z terenu naszej gminy. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawiając działania Komendy Powiatowej oraz przedstawił statystyki wyjazdów jednostek z terenu naszej gminy jak również całego powiatu. Wójt Gminy nakreślił plan budżetu na działalność statutową jednostek OSP na rok bieżący oraz podziękował Komendzie Powiatowej za dotychczasową współpracę. Na czerwiec bieżącego roku zaplanowano uroczystość jubileuszu 65 – lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementynowie. Został opracowany harmonogram zebrań sprawozdawczych jednostek OSP za rok 2022. Na zakończenie głos zabrał Komendant Gminny druh Krzysztof Pękala, który podsumował przebieg spotkania i podziękował przybyłym za udział.    

1=osp

2=osp

3=osp

4=osp

5=osp

6=osp

 

Harmonogram zebrań  <- DO POBRANIA