Wójt Gminy Niedźwiada informuje mieszkańców sołectwa Niedźwiada-Kolonia, że w dniu 18.01.2023 r. Rada Gminy Niedźwiada podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Niedźwiada-Kolonia – część wsi Niedźwiada” na „Niedźwiada-Kolonia – wieś”.

W rejestrze urzędowych nazw miejscowości nazwa „Niedźwiada-Kolonia” występuje jako część wsi Niedźwiada.

W związku z powyższym w celu dostosowania nazwy miejscowości do obowiązujących przepisów oraz w celu zachowania dotychczasowej numeracji w miejscowości, proponuje się zmianę rodzaju miejscowości „Niedźwiada-Kolonia – część wsi Niedźwiada” na odrębną wieś.

Proponowana zmiana z „części wsi” na „wieś” nie spowoduje zmiany numeracji porządkowej budynków. Zmiana ta nie wpłynie też na zmianę wydanych i wydawanych dotychczas dokumentów urzędowych tj. dowodów osobistych, prawa jazdy, zaświadczeń, decyzji czy zezwoleń, aktów sądowych i notarialnych.

 

Uznanie miejscowości Niedźwiada-Kolonia jako odrębnej wsi pozwoli usankcjonować nazwę, która jest od lat używana i stosowana nie tylko przez mieszkańców, ale również przez różne instytucje. Dokonana zmiana pozwoli np.: na założenie Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Niedźwiada-Kolonia co teraz jest niemożliwe gdyż nie jest to w pełni odrębna wieś.

 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Gminy jest zobowiązana przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości, której nazwa ma być poddana zmianie.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 10.02.2023 r. do dnia 10.03.2023 r.