„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków
życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Niedźwiada. Ankieta jest
anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.
Link do ankiety:
Gmina Niedźwiada -
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=60b598604&&c=9cbca46b