OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ NIEDŹWIADA

                W nawiązaniu do przyjętej na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 27 października 2022 r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dokonujemy zapisów osób zainteresowanych zakupem węgla ramach zakupu preferencyjnego z terenu naszej gminy na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023.

Wójt Gminy Niedźwiada prosi osoby zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę o złożenie wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy. Dane, które należy przekazać, to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj węgla  (groszek, orzech) oraz ilość potrzebnych ton.  

Przypominamy, że zgodnie z § 1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w przypadku zakupu mniejszej niż 1500 kg paliwa stałego to ilość paliwa stałego niezakupionego powiększa limit od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku pytań można kontaktować się pod numerem telefonu 81 851 20 04.

                                                                                                                                Wójt Gminy Niedźwiada

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                                            Marek Kubik

Uwaga:

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r., poz 1692, i 1967) i złożyła stosowną deklarację do CEEB.