Informuję, że w dniu 31.12.2022 r. (sobota) Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zlokalizowany pod adresem Tarło 42A, 21-104

Niedźwiada będzie nieczynny.