Uprzejmie zapraszam na IX posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się  w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Niedźwiada.
  4. Dyskusja.
  5. Zamknięcie IX posiedzenia.

           Przewodniczący Komisji

            

            (-) Łukasz Granat