PROW

 

Miło nam poinformować, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Niedźwiada złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Niedźwiada”.

Kwota dofinansowania wynosi 3 000 000,00 zł.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tarło-Kolonia i Pałecznica o łącznej długości 5,4275 km wraz z przepompowniami oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pałecznica o długości 0,21 km.