Serdecznie zapraszam na XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się  13 grudnia 2022 roku o godz 12:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek