Niedźwiada – Kolonia, dnia 12 grudnia 2022 roku

Komisja Finansów, Rozwoju, 

Spraw Społecznych i Rolnictwa

                                                                  

 

                                                    

RO.0012.3.47.2022.ZP

            

            Uprzejmie zapraszam na XLVII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 

w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie inwestycji do projektu budżetu na 2023 rok
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie XLVII posiedzenia Komisji.

                                                                                               

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk