Formularze Google

 

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:

 

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 

 

Szanowni Państwo!Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata
2023-2027.W związku z procesem tworzenia koncepcji rozwoju obszaru LSR zwracamy się do
Państwaz prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie fiszki
projektowej.Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań
inwestycyjnych jak i projektów miękkich. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i
jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby
fizyczne.Informacje podane przez Państwa w fiszce projektowej
wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii
Rozwoju.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ