Uprzejmie zapraszam na XLVI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w  sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2023.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2023.
 9. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2023 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie XLVI posiedzenia Komisji.

                                                                                               

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji       

                                                                                               (-) Anna Daszczyk

 

Wersja dostepna cyfrowo PDF:

 

Zaproszenie na XLVI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa