OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam ma spotkanie informacyjne w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 15:30 budynku świetlicy w Górce Lubartowskiej dotyczące scalenia gruntów w miejscowościach Górka Lubartowska i Klementynów.

 

                       

 

                         Wójt

                      (-) Marek Kubik