W wyżej wymienionym projekcie powstała możliwość naboru uzupełniającego. Obecnie wolne są 4 miejsca pod konkretny typ zestawów solarnych :

  • 3 zestawy 2 panelowe;
  • 1 zestaw 3 panelowy.

Koszt instalacji jaki poniesie mieszkaniec to kwota:

  • 4500 zł w przypadku montażu 2 panelowego zestawu na budynku mieszkalnym,
  • 6000 zł w przypadku montażu 2 panelowego zestawu na budynku gospodarczym lub na gruncie,
  • 5100 zł w przypadku montażu 3 panelowego zestawu na budynku mieszkalnym,
  • 7000 zł w przypadku montażu 3 panelowego zestawu na budynku gospodarczym lub na gruncie.

Nabór dodatkowy odbędzie się od 7 listopada do 30 listopada 2022 r. lub do osiągnięcia limitu wolnych miejsc w Urzędzie Gminy Niedźwiada (pok. 19).