Serdecznie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się

10 listopada 2022 roku o godz. 15:00  w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   

                                                                                   (-) Tomasz Wiącek

 

 

Materiały dostępne pod adresem: Link do materiałów