Powiat Lubartowski realizuje przy wsparciu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt: Usługa indywidualnego transportu door-to-door. Do korzystania z usług transportowych uprawnieni są mieszkańcy powiatu lubartowskiego, którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają wymogi regulaminu oraz złożą oświadczenie o potrzebie wparcia. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.powiatlubartowski.pl/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door

plakat d2d wrzesien