OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ NIEDŹWIADA

                W nawiązaniu do przyjętej na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 20 października 2022 r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dokonujemy wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy – osób zainteresowanych zakupem węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

 

Wójt Gminy Niedźwiada prosi osoby zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę o zgłoszenie zapotrzebowania na konkretną ilość węgla i jego rodzaj. Dane, które należy przekazać, to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj węgla  (groszek, orzech, kostka, ekogroszek) oraz ilość potrzebnych ton. Wstępne telefoniczne deklaracje dotyczące chęci zakupu węgla przyjmujemy w Urzędzie Gminy Niedźwiada pod nr tel. 81 851 20 04, 81 851 22 40, 81 465 35 99, 81 851 22 20.

 

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Niedźwiada

                                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                                       Marek Kubik

 

Uwaga:

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r., poz 1692, i 1967) i złożyła stosowną deklarację do CEEB.