Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozardowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Gminy Niedźwiada na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.


Termin konsultacji: 20 października 2022 roku w godz. 9:00 - 10:00

 

Zarządzenie_RO.0050.68.2022_konsultacje_NGO.pdf