Szanowni Seniorzy

oraz Goście zaproszeni na uroczystość z okazji

Gminnego Dnia Seniora!

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 października 2022 roku, w związku z Gminnym Dniem Seniora organizowanym w Wiejskim Ośrodku KulturyGórce Lubartowskiej, zostaną uruchomione na terenie Gminy Niedźwiada specjalne przewozy pasażerskie

wg poniższych tras:

 • Pałecznica – Kolonia godz. 12:05 (przystanek k/J Piesta)

 • Pałecznica godz. 12:10 (przystanki autobusowe),

godz. 12:10 (przystanek k/skrzyżowania z drogą Fiołkową),

 • Tarło-Kolonia godz. 12:15 (przystanek przy skrzyżowaniu z Babim Dołem), godz. 12:20 (przystanek k/p. K.Wójcik)

godz. 12:25 (przystanek na drodze do kościoła),

godz. 12:30 (przystanek k/kościoła),

 • Tarło godz. 12:40 (przystanek k/sklepu J Greguły,k/ świetlicy),

 • Klementynów godz. 12:50 (przystanek k/Figury),

do Górki Lubartowskiej

 • Niedźwiada Guśniak godz. 12:25 (przystanek k/ D Woźniak),

 • Niedźwiada godz.12:30 (przystanki autobusowe)

 • Niedźwiada – Kolonia godz.12:30 (przystanki autobusowe)

 • Brzeźnica Bychawska Kolonii godz. 12:35 (przystanki autobusowe)

 • Brzeźnica Bychawska godz. 12:40 (przystanki autobusowe)

 • Berejów godz. 12:45 (przystanki autobusowe)

do Górki Lubartowskiej

 • Brzeźnica Leśna godz. 11:50 (przystanki remiza, k/ p. Falkowicz)

 • Brzeźnica Książęca – Kolonia (Karczunek II) godz. 12:00 (przystanek k/p. Suchorab),

 • Brzeźnica Książęca – Kolonia (Karczunek I) godz. 12:05 (przystanki autobusowe),

 • Brzeźnica Książęca (Zagrody) godz. 12:15 (przystanki autobusowe)

 • Brzeźnica Książęca godz. 12:20 ( przystanek przy Szkole Podstawowej)

 • Zabiele - Kolonia godz. 12:25 ( przystanki autobusowe)

 • Zabiele godz. 12:30 ( przystanki autobusowe)

 • Zabiele godz. 12:30 ( przystanek k/ lipy )

 • Zabiele godz. 12:40 (przystanek k/p. B. Wróbla)

do Górki Lubartowskiej

Na przyjazd autobusu proszę czekać w wyznaczonych miejscach. Po zakończeniu spotkania około godz. 19:00 zapewniamy powrót tą samą trasą.

Wójt Gminy

(-) Marek Kubik