Gmina Niedźwiada ogłasza nabór uzupełniający na montaż pieca na biomasę w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Niedźwiada”

 

W wyżej wymienionym projekcie powstała możliwość naboru uzupełniającego. Obecnie wolnych jest 6 miejsc na piec na biomasę o mocy 15 kW lub 25 kW. Koszt pieca jaki poniesie mieszkaniec to kwota 8000,00 zł ( wartość pieca 20 000,00 zł).

Nabór dodatkowy odbędzie się od 26 września do 4 października 2022 r. lub do osiągnięcia limitu wolnych miejsc w Urzędzie Gminy Niedźwiada (pok. 19).