Informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

 Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie do 30 listopada 2022 r., można je składać:

  • drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • tradycyjnie (papierowo): osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada lub pocztą.