Uprzejmie zapraszam na VIII posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2022 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku /petycji w sprawie zakupu nieruchomości pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarło – Kolonia
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej Rady Gminy.
  5. Zamknięcie VIII posiedzenia.

         Przewodniczący Komisji

         

          (-) Łukasz Granat