Serdecznie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 19 sierpnia  2022 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niedźwiada na rok szkolny 2022/2023.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołachi oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiada.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     Tomasz Wiącek

----------

materiały...