ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien: w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 3 – 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta.

Do pobrania

wniosek...

oświadczenie...