DSC09245

 

25 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 100 – lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy Książęcej.

Jubileusz rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja          w Brzeźnicy Książęcej w intencji strażaków i ich rodzin odprawiana przez ks. Krzysztofa Marszałka – proboszcza miejscowej parafii. Mszę św. uświetniła kompania honorowa strażaków, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy oraz orkiestra dęta OSP Lubartów.

Po mszy św. wszyscy jej uczestnicy przy dźwiękach orkiestry udali się w szyku do strażnicy OSP w Brzeźnicy Książęcej, gdzie miała miejsce dalsza - oficjalna część uroczystości. Ta część rozpoczęła się od złożenia meldunku. Dowódca uroczystości dh. Krzysztof Pękala zgłosił gotowość do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji 100 – lecia OSP Brzeźnica Książęca, Wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP druhowi Marianowi Starownikowi, następnie została wciągnięta flaga państwowa na maszt i odegrany hymn RP.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiadzie –Wójt Gminy - Marek Kubik.

Swoją obecnością na jubileuszowej uroczystości zaszczycili nas min. Wiceminister finansów Artur Soboń, wspomniany już Wiceprezes Zarządu Głównego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Marian Starownik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, St. Brygadier Tomasz Podkański, Dyrektor Biura Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Lubartowie druh Grzegorz Szyszko, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Janusz Bodziacki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie – Brygadier Michał Pytlak, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie inspektor Andrzej Antoniewski, oraz burmistrzowie i wójtowie sasiednich gmin.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń. Złoty, Znak Związku OSP RP otrzymała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy Książęcej oraz jej Prezes, dh Bogdan Piesta, złote, srebrne i brązowe „Medale za zasługi dla pożarnictwa” oraz „Odznaki -Wzorowy Strażak” i odznaki „Za wysługę lat” otrzymało 56 osób. Odznaczenia wręczali: Wiceminister Finansów Pan Artur Soboń, Wiceprezes Zarządu Głównego, druh Marian Starownik, Dyrektor Biura Wykonawczego ZW ZOSP RP w Lublinie druh Grzegorz Szyszko, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, St. Bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie – Bryg. Michał Pytlak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiedzie – Wójt Gminy, Marek Kubik. Zostały odczytane listy gratulacyjne Komendanta Głównego PSP – Gen. Brygadiera Andrzeja Bartkowiaka oraz Ministra Kultury i Nauki Przemysława Czarnka.

Zakończenie uroczystości to wystąpienia okolicznościowe, podziękowania gratulacje dla całej jednostki OSP Brzeźnica Książęca za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla miejscowego społeczeństwa.

galeria zdjęć...