Serdecznie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 30 czerwca 2022 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubartowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L o długości około 500 m na odcinku od Brzeźnicy Książęcej”.
  8. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubartowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1554 L o długości około 465 m pomiędzy m. Zabiele a m. Brzeźnica Bychawska”
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek

-----

dokumenty...