Uprzejmie zapraszam na XL posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 13:00

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubartowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L o długości około 500 m na odcinku od Brzeźnicy Książęcej”.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubartowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1554 L o długości około 465 m pomiędzy m. Zabiele a m. Brzeźnica Bychawska”
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie XL posiedzenia Komisji.

                                                                                              

                                                                                            Przewodnicząca Komisji     

                                                                                              (-) Anna Daszczyk