gmina niedzwiada

W dniu 30 maja ukazały się wyniki drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Niedźwiada otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 16 000 000 zł na następujące zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych nr 103506L, nr 103507L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L” w miejscowości Brzeźnica Książęca-Kolonia o łącznej długości 3,652 km w kwocie 4 500 000 zł, wkład własny wyniesie 250 000 zł.

- „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L” w miejscowościach Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia, Brzeźnica Bychawska-Kolonia i Brzeźnica Bychawska o łącznej długości 6,6 km w kwocie 11 500 000 zł, wkład własny wyniesie 650 000 zł.

Drogi-Polski_lad.pdf

Drogi-Polski_lad.jpg