Uprzejmie zapraszam na XXXVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 12:30

w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Niedźwiada do dokonania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Niedźwiada.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie XXXVIII posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji    

 (-) Anna Daszczyk