Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się

29 kwietnia 2022 roku o godz. 14:00..w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w 2021 roku
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Wójta Gminy Niedźwiada do dokonania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Niedźwiada.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

--

uchwała_budzet.pdf

uchwała_OPS.pdf

uchwała_uchodzcy.pdf

uchwała_wpf.pdf