Uprzejmie zapraszam na VII posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli wzywającej do przyjęcia uchwał:
  • o zakazie stosowania na obszarze Gminy Niedźwiada „maseczek ochronnych”,
  • o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów).
  1. Dyskusja
  2. Zamknięcie VII posiedzenia.

         Przewodniczący Komisji

         

          (-) Łukasz Granat