Wezwanie: św. Anny
Liczba wiernych: 13277
Erygowana: 1549 rok
Odpust: św. Anny - 26.07
Msze święte: niedziele i święta: 6:45, 7:55, 9, 10:30, 12, 15, 18
dni powszednie: 7, 7:30, 18
Kancelaria: czynna w dni powszednie 8 - 12 i 16 - 17
Adres: ul. Słowackiego 6
21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 23 72
Księża : Juźko Andrzej
Marszałek Mieczysław
Kęcik Arkadiusz Stanisław
Modrzejewski Marcin Andrzej
Stolarz Marek
Grzywaczewski Artur
Historia parafii: Pierwotnie miasto nosiło nazwę Lewartów, od herbu właścicieli, Firlejów - Lewarta. Nie ma dokładnej daty erekcji par. jest jedynie wzmianka z 1549 r. o fundacji k-ła par. i nadaniu dziesięciny przez bpa krakowskiego Samuela Maciejowskiego. Na uposażenie nowej jednostki składały się m. in. 1 łan pola, łąka, staw, dziesięcina. oraz dzisiejsze tereny par. w Firleju, Ostrowie. W kilka lat po założeniu, par. stała się ośrodkiem innowierczym, dzięki właścicielowi miasta Janowi Firlejowi - zamieszkała też tu spora liczba wyznawców kalwinizmu. Przez pewien czas świątynia była zamieniona na zbór kalwiński, a oprócz tego do lat 30-tych XVII w. swoją świątynię posiadali też aranie. Szczególnie znana była szkoła założona przez kalwinów, którą od 1588 r. prowadzili arianie, działała ona do 1598 r. Katolicy lewartowscy korzystali w tym czasie z posług religijnych w małym kościółku w pobliskiej Łucce. Od przełomu XVI i XVII w. nstępuje odrodzenie życia kościelnego w mieście. Założono szkołę par., zaczęły działać bractwa: różańcowe, św. Barbary, szpital dla ubogich. Była też biblioteka par., z której częściowo zachował się księgozbiór, ale sama biblioteka nadal funkcjonuje. Natomiast szpital istniał jeszcze w XIX w., pod nazwą Domu Schronień. W I poł. XIX w. zaczęła działalność Elementarna Szkoła Parafialna Lubartów w Obwodzie Lubelskim. W czasie powstań mieszkańcy Lubartowa włączali się w sprawy Narodu; ku czci poległych powstańców styczniowych na cmentarzu wzniesiono pomnik ( obecny cmentarz istnieje od 1976 r.). Są tu również liczne groby żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.
W pracy duszpasterskiej pomoc nieśli Kapucyni. W okresie międzywojennym osiedlili się tu Bracia Misjonarze kresowi, od Łysińskiego. W 1905 r. do Jadwinowa przbybyły Siostry Felicjanki i prowadzą tam i w samym Lubartowie nadal działalność charytatywną.
W okresie przynależności do diec. krak. parafia należała do dek. Parczew w archidiak. lubelskim; od 1818 r. miasto jest siedzibą dekanatu.
Archiwum zawiera m. in. akta metrykalne od 1662 r., księgę wizytacji biskupich i delegatów kurialnych, kronikę par. od 1951 r ( książki z dawnej b-teki z XVII - XIX w.)
Kościół:  
Miejscowości: Chlewiska, Klementynów, Lubartów, Nowodwór, Pałecznica kol., Pałecznica w., Szczekarków,
Strona WWW: http://parafia.lubartow.pl/anna
Wezwanie: NMP Matki Kościoła
Liczba wiernych: 1486
Erygowana: 1989-07-11
Odpust: MB Matki Kościoła - II Dzień Zielonych świąt
Msze święte: niedziele i święta: 8:00 i 11:00, Górka Lub.: 9:30
dni powszednie: 7:00 lub 18:00 (zimą 17:00), soboty 9:00; Górka Lub. 17:00 (zimą 16:00), soboty 10:00
Kancelaria: czynna po każdej Mszy św.
Adres: Tarło - Kolonia 96A
21-104 Niedźwiada
Telefon: 81 851 42 23
Księża : Koczwara Wiktor
Historia parafii: Od 1984 r. funkcjonował wydzielony z terenu par. św. Anny w Lubartowie samodzielny ośrodek duszpasterski łączący miejscowości Niedźwiada i Tarło. Parafię w Tarle utworzył bp B. Pylak w 1989 r.
Kościół:  
Miejscowości: Górka Lubartowska, Tarło, Tarło-Kolonia,
Strona WWW: http://parafiatarlo.pl/
Wezwanie: MB Królowej Aniołów
Liczba wiernych: 1665
Erygowana: 1919 rok
Odpust: św. Walentego -niedziela przy 14.02
MB Królowej Anielskiej - niedziela przy 2.08
Msze święte: niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00
dni powszednie: 8.00 lub 18.00 (17.00 zimą)
Kancelaria: czynna 9.00 - 10.00 lub godzinę po Mszy św. wieczorowej
Adres: Brzeźnica Bychawska 8
21-104 Niedźwiada
Telefon: 81 851 25 12
Księża : Grzegorz Wojciech Warchuł
Historia parafii: Par. erygował 10.08.1919 r. bp Henryk Przeździecki. Wydzielono ją z terenu par. Ostrów Lub. Dzięki ofiarności parafian została uposażona w 17 mórg ziemi. Do 1925 r. wchodziła w skład diecezji podlaskiej. Na mocy bulli "Vix dum Poloniae" z 28.10.25 r. włączona do diec. lubelskiej, dek. lubartowskiego.
Archiwum zawiera m. in. księge wizytacji biskupich, dziekańskich, kronikę parafialną prowadzoną od 1949 r.
Kościół:  
Miejscowości: Berejów, Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Zabiele
Strona www https://mbanielska.pl/
Wezwanie: św. Mikołaja
Liczba wiernych: 1506
Erygowana: 1919 rok
Odpust: św. Mikołaja bpa - 6.12
Msze święte: niedziele i święta: 7.30; 9:00 ; 12:00
Julipol: 10:30
dni powszednie: 7:00, 18:00 lub 19:00
Kancelaria: czynna w dni powszednie 7:30 - 8:30 i 18:30 - 19:30
niedziele i święta 13:00 - 15:00
Adres: Brzeźnica Książęca 69
21-104 Niedźwiada
Telefon: 81 851 31 82
Księża : Marszałek Krzysztof Tomasz
Historia parafii: W XIX w. w znajdującej się tu kaplicy myśliwskiej książąt Sanguszków były niekiedy odprawiane nabożeństwa. Od 1912 r. w Brzeźnicy Książęcej przebywali księża kapelani, a kaplica stała się filią par. Ostrów Lub. Samą par. erygował bp podlaski Henryk Przeździecki 3.08.1919 r. Do 1925 r. była częścią diecezji podlaskiej. Na mocy bulii "Vixdum Poloniae unitas" z 28.10.1925 r. włączono ją do diecezji lubelskiej. Utworzono z miejscowości poprzednio należących do 3 sąsiednich parafii: Ostrów lub. (Brzeźnica Książęca i kol. Zabiele), Parczew (Nadzieja) i Czemierniki (Julipol). Uposażenie stanowiło 6 mórg ziemi ( Maciej Budzyński ). Jeszcze w 1905 r. wykupił on budynki, kaplicę i ziemię, którą z kollei ofiarował przyszłej parafii. Na tym terenie wybud. obecny kościół i założono cmentarz grzebalny. Brzeźnica Książęca wchodziła wóczas w skład dekanatu parczewskiego, obecnie zaś - lubatowskiego ( od 1925 r.) Na terenie par. wystepuje żywy kult św. Mikołaja ( patron par.) Do czasów II wojny światowej w Julipolu mieszkali niemieccy koloniści, którzy byli ewangelikami. Posiadali oni drewnianą świątynię, która została rozebrana po zakończeniu działań wojennych.
Archiwum par. zawiera m. in. akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych od 1919 r., kronikę par. ( prowadzoną od 1947 r.)
Kościół:  
Miejscowości: Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca-Kolonia, Juliopol, Nadzieja, Zabiele Kolonia,
Wezwanie: Najświętszego Serca Pana Jezusa
Liczba wiernych: 1099
Erygowana: 1989-07-11
Odpust: Najśw. Serca P. J. - niedziela po uroczystości
Msze święte: niedziele i święta: 9:00, 11:00
dni powszednie: 18:00
Kancelaria: czynna w dni powszednie 8:00 - 10:00
Adres: Niedźwiada 15a
21-104 Niedźwiada
Telefon: 81 851 20 10
Księża : Kobiałka Dariusz
Historia parafii: W 1984 r. jeden z wiakriuszy parafii św. Anny w Lubartowie zostal oddelegowany do zamieszkania w Niedźwiadzie i tworzenia nowej parafii przy istniejącej już kaplicy. W tym samym roku rektorem połączonego ośrodka Niedźwiada - Tarło został ks. Tadeusz Józefczak. Z czasem objął on obowiązki pierwszego proboszcza.
W 1985 r. powstał budynek plebanii. W 1987 r. założono cmentarz i została wzniesiona kaplica cmentarna.
Kościół:  
Miejscowości: Brzeźnica Leśna, Niedźwiada-Kolonia, Niedźwiada,